Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti
Expoziții

Vremea recoltei / Tur ghidat / Iris Ordean

Tur ghidat / Iris Ordean

Vremea recoltei – tur ghidat de Iris Ordean
3 septembrie, 12:00

Artistă: Ioana Maria Sisea
Curatoare: Anca Verona Mihuleț, Iris Ordean

Turul ghidat în prezența artistei și a uneia dintre curatoare propune o incursiune lină prin labirintul instalației din Kunsthalle Bega Box, un exercițiu de memorie afectivă și o discuție deschisă despre spațiul privat, intimitate și feminitate.

„Titlul expoziției, Vremea recoltei, este o referire directă la felul în care toamna, în regiunile mediteraneene sau în unele zone din sud-estul Europei, legumele și fructele sunt adesea uscate pe fire de ață și agățate mai apoi de grinzile din tavan sau de zidurile caselor. Pentru Ioana Sisea, această asociere are o importanță aparte, fiind o trimitere la activitățile agricole din jurul casei bunicilor ei, dar și un tribut pentru procesele care implică muncă fizică, atât în artă, cât și în viața zilnică. Instalația vorbește despre intimitatea memoriei trăite examinate sub lupă. Prin metafora recoltei, ni se facilitează accesul la universul artistei, informat de experiența subiectivă a trecutului. Memoria socio-politică face loc instalării memoriei reflexive care codifică arta atât cognitiv, cât și emoțional, lăsând loc unei arhive abstractizate, un loc derridean al începutului și al poruncii.”

Proiect cofinanțat de Centrul de Proiecte Timișoara, în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Parteneri media: Radio România Cultural, Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads/SMARK, Renașterea Bănățeană, Agentia de Carte.ro.

Parteneri instituționali: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Organizația Salvați Copiii Filiala Timis Fundația Herczeg, PUNCH, Biblioteca Pavilion, Sfera Timișoarei, The Institute, Kerber Verlag, Asociația Niciodată Singur, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara – Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber – Clubul Pensionarilor.

Sponsori: BEGA, Egeria, PINTeam, ELECS Group, VendTeam.

Harvest Time – guided tour with Iris Ordean
September 3, 12 PM

Artist: Ioana Maria Sisea
Curators: Anca Verona Mihuleț, Iris Ordean

The guided tour in the presence of the artist and one of the curators proposes a smooth incursion through the labyrinth of the installation in Kunsthalle Bega Box, an exercise in affective memory and an open discussion about private space, intimacy and femininity.

“The title of the exhibition, Harvest Time, is a direct reference to the way in which in autumn, in Mediterranean regions or in some areas of Southeastern Europe, vegetables and fruit are often dried on threads of string and then hung from the ceiling beams or walls of houses. For Ioana Sisea, this association has a special significance, being a reference to the agricultural activities around her grandparents’ house, but also a tribute to the processes that involve physical labour, both in art and in daily life. The installation speaks of the intimacy of lived memory through the magnifying glass. With the metaphor of harvesting, we are granted access to the artist’s universe, informed by subjective past experience. Socio-political memory makes way for the installation of the reflexive memory codifying art both cognitively and emotionally, through which an abstracted archive emerges, a Derridean place of commencement and commandment.”

Media partners: Radio România Cultural, Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads/SMARK, Renașterea Bănățeană, Agentia de Carte.ro.

Institutional partners: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Organizația Salvați Copiii Filiala Timis Fundația Herczeg, PUNCH, Biblioteca Pavilion, Sfera Timișoarei, The Institute, Kerber Verlag, Asociația Niciodată Singur, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara – Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber – Clubul Pensionarilor.

Sponsors: BEGA, Egeria, PINTeam, ELECS Group, VendTeam.

Project co-funded by Centrul de proiecte – Primăria Municipiului Timișoara, under the priority program ”Repere în cultură”.

Sursa: Kunsthalle Bega

Share

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Email
Caută