Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti
Alte evenimente

Religii iraniene: Zoroastrism, Maniheism, Mithraism | Fundația Calea Victoriei @ Casa General Henri Cihoski

Religii iraniene: Zoroastrism, Maniheism, Mithraism

Religii iraniene: Zoroastrism, Maniheism, Mithraism | Fundația Calea Victoriei @ Casa General Henri Cihoski

 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de joi, în intervalul 19:00-21:00.

Număr ateliere: 3

 

Propunerea noastră pentru acest curs este aceea de a descoperi bogăţia practicilor şi credinţelor religioase iraniene antice, pluralismul lor şi influenţa covârşitoare asupra tradiţiilor lumii. Un teritoriu puternic diversificat etnic, lingvistic, religios şi geografic şi aflat pe umerii civilizaţiilor sumeriene, asiriene şi babiloniene, Iranul a reprezentat un creuzet în care nenumărate tradiţii religioase s-au întâlnit, respins şi au fuzionat reciproc. Învecinându-se cu China, India, Arabia, Anatolia şi stepele Asiei, teritoriile iraniene şi persane, purtătoare ale Drumurilor Mătăsii, au fost necontenit permeate de curente sociale, literare şi mistice, fiind în fapt nişte magistrale pentru transferuri şi dezvoltări culturale şi religioase.

Pornind din perioada ahemenidă (sec V i. Hr) şi avansând prin Antichitatea târzie până spre sosirea Islamului, cursul îşi propune să elucideze emergenţa Zoroastrismului ca religie de stat împreună cu bogatele sale contiguităţi, secte şi erezii. De la cultele indo-iraniene, la reforma lui Zoroastru, la proiectul global al religiei Profetului Mani şi încheind cu ansamblul cultelor mithraice şi revolta lui Mazdak, cursul îşi doreşte să arate diversitatea dar şi tendinţele universaliste ale tradiţiilor religioase din Iran, un tărâm-punte între Occident şi Orient.

 

Metodologia acestui curs, împărţit în trei şedinţe, va fi aproape de perspectiva academică, analizând fiecare tradiţie religioasă în parte împreuna cu continuităţile sale. Pe lângă introducerea contextului istoric, îmi propun să descriu pe larg cosmogonia, soteriologia şi practicile de bază (sau reconstituite) – cu accent pe Zoroastrism ca cea mai veche religie încă vie azi, şi Maniheism ca o religie cameleonică, mutativă, cu ecouri până în Evul mediu european (catharism/bogomilism) şi China medievală (budism maitreyya). Miturile Mithraismului şi apariţia sa ca un cult de misterii greco-roman vor fi şi ele discutate, argumentând influenţa multi-dimensională a tropurilor iraniene sau persane spre Occident.

Încercând să înlăturăm şi câteva clişee şi perspective viciate istoric asupra acestui spaţiu, cursul îşi propune să clarifice noţiunile de “iranian” vs. “persan”, monosteism vs. dualism zoroastrian, tectonica suprapunerilor lingvistice şi dinastice, precum şi influenţa religiei zoroastriene asupra tradiţiilor abrahamice (Iudaism, Creştinism, Islam) şi părţi din contribuţia religiilor iraniene în formarea imaginarului religios global. Ca intersecţie istorică principală între culturi indoeuropene şi semitice, Iranul antic, dincolo de generalităţi şi clişee, rămâne un spaţiu istoric unde unicităţi şi alterităţi profunde s-au arătat într-un continuu proces de întâlnire.

 

Structura celor trei întâlniri:

1. La prima întâlnire vom discuta despre fondul indo-iranian, tectonica limbilor şi a culturilor iraniene şi persane, despre vechile culte iraniene şi reforma lui Zoroastru. Vom discuta miturile de bază ale Zoroastrismului, cosmogonia şi concepţia asupra salvării, precum şi diferenţierea formelor populare de cele ortodoxe.

2. În cea de-a două întâlnire vom vorbi despre emergenţa Zoroastrismului ca religie de stat a Imperiului Sassanid persan, respectiv apariţia Profetului Mani. Vom studia modelul paradoxal gnostic şi universalist a religiei lui Mani, structura sa socialăşi ramificaţiile sale intenţionate către alte tradiţii vecine – iudeocreştinism, zoroastrism, budism – precum şi persecuţiile acerbe la adresa sa şi intrarea în ascuns a maniheismului, o religie la graniţa dintre disimulare şi ecumenism.

3. În ultima întâlnire vom discuta despre Mithraism, Zurvanism şi revoltă preotului Mazdak şi destructurarea ortodoxiei sassanide. Privind spre venirea Islamului, vom căuta în încheiere să vizualizăm complexitatea culturală şi religioasă a Persiei Antichităţii târzii, descoperind precondiţiile universalismului teozofic islamicat ca pe nişte caracteristici eminamente apărute în contextul religiilor iraniene.

 

Lector: Vlad Manciu

Cost: 300 de lei (total pentru 3 întâlniri)

 

Vrei să fii la curent cu cele mai noi Evenimente, Filme și Festivaluri din România ?

Sursa: Fundația Calea Victoriei

Share

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Email
Caută