Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti
Festival

Jazz at Bran Castle, ediția IX

Nu mai e mult până când Festivalul de Jazz – JAZZ AT BRAN CASTLE, va da startul la cea de-a 9-a ediție!

Pe trei scene, în locații de vis, vor avea loc nu mai puțin de 10 concerte ce vor reuni nume de top ale scenei românești și străine. Artiști din 7 țări vor susține recitaluri ce ne vor plimba prin lumea jazzului nordic, britanic, italian, sud-american și românesc. Vom avea parte de proiecte noi, cu numeroase influențe din sfera nu-jazz, experimental, fusion, rock.

Jazz at Bran Castle, ediția IX

Nici jazz-ul românesc nu a fost uitat: două dintre cele mai bune grupuri și-au anunțat prezența. Pentru că dorim să contribuim la promovarea muzicii jazz autohtone, accesul la cele două concerte ce vor avea loc în mirificul ROYAL PARK al Castelului Bran va fi gratuit!

Grupul care va deschide prima seară de festival este CARLOS FISCHER BAND, din îndepărtata Bolivie. Compozițiile prezentate sunt încarcate de emoții și povești muzicale ce ne aduc aproape spiritul Americii de Sud.

Cea de-a doua trupă a serii este OMAR SOSA & ERNESTTICO DUO. Cei doi își vor uni forțele pentru a susține un regal de muzică, cu puternice influențe afro-cubaneze.

Ziua de sâmbătă va începe în decorul plin de spiritualitate al Bisericii Evanghelice din Râșnov. Nimic mai potrivit aici ca MATHIAS EICK QUARTET. Norvegia își trimite unul dintre cei mai versatili trompetiști în a cărui muzică descoperim o parte din melancolia nordului.

Tot norvegienii vor deschide seara, pe scena Castelului Bran. HELGE LIEN TRIO propun un concert cu multe influențe ale culturii scandinave combinate cu elemente comune muzicii clasice. Ei aduc compoziții pline de forță, melancolie și echilibru.

Al doilea grup, tot norvegian, este condus de același MATHIAS EICK, de data asta în format de quintet. MATHIAS EICK QUINTET ne vor delecta cu o serie de compoziții ce îmbină o mare varietate de stiluri prinse într-un buchet unitar, construit parcă să satisfacă pretențiile celor mai rafinați și pretențioși ascultători.

Seara se va încheia cu un concert fabulos, susținut de HENRY SPENCER & JUNCTURE din Marea Britanie. Jazzul, rockul și minimalismul se combină dând naștere unor piese de o energie intensă, cu momente lirice, evocatoare.

Prima trupa românească ce va încânta publicul in Parcul Regal va fi CORINA SÎRGHI QUARTET. Cei cinci ne promit că vor aduce pe scenă: “Pentru toți cei care au iubit, (…) un mic îndemn la a mai iubi o dată, și încă o dată, iar toate melodiile care vor alcătui repertoriul de dragoste, dor și tristețe, aceste cîteva elemente care ne fac să simțim că trăim cu adevărat, vă vor purta ceva mai departe de lumea asta…”

Cel de-al doilea grup românesc este STEFAN STOIANOVICI TRIO. Ei ne vor prezenta o muzică definită în mod special prin caracterul său organic, modern, rămânând însă fidelă tradiției jazzului și a muzicii occidentale în general. Concertul va avea loc duminică, în Parcul Regal.

Duminică, în prag de seară, va urca pe scena un grup care nu are nevoie de prezentare: DANIELE DI BONAVENTURA TRIO. Distinsul bandoneonist ne va trimite într-o călătorie muzicală pe țărmurile Mării Mediteraniene, călătorie plină de inedite și unice surprize muzicale.

Festivalul va fi încheiat de bine-cunoscuta trupă suedezo-norvegiană – RYMDEN.Trioul, la fiecare apariție, a reușit să ridice publicul în picioare. Posesori ai unei dinamici aparte, atenți la fiecare detaliu sonor, combină în mod genial cele trei instrumente: pian, contrabass și tobe.

Program:

26 august, Castelul Bran, h 19:00

 • CARLOS FISCHER BAND (Bolivia)
 • OMAR SOSA & ERNESTTICO DUO (Cuba)

27 august,Biserica Evanghelică Râșnov, h12:00

 • MATHIAS EICK TRIO (Norvegia)
 • *Parcul Regal, h 16:00, CORINA SÎRGHI QUARTET

Castelul Bran, h 19:00

 • HELGE LIEN TRIO (Norvegia)
 • MATHIAS EICK QUINTET (Norvegia)
 • HENRY SPENCER & JUNCTURE (UK)

28 august, *Parcul Regal, h 16:00

 • ȘTEFAN STOIANOVICI TRIO: POLARITIES

Castelul Bran, h 19:00

 • DANIELE DI BONAVENTURA TRIO (Italia)
 • RYMDEN (Norvegia, Suedia) *Concert cu acces gratuit

Pentru restul concertelor, biletele pot fi achizitionate online de pe www.eventim.ro sau fizic în ziua evenimentului de la casa de bilete a castelului Bran, în limita locurilor disponibile.

 

EN

It’s not long until the Jazz Festival – JAZZ AT BRAN CASTLE, will start the 9th edition!

On three stages, in dream locations, there will be no less than 10 concerts that will bring together top names of the Romanian and foreign musical scene. Artists from 7 countries will give recitals that will take us through the world of Nordic, British, Italian, South American, and Romanian jazz. We will witness new projects, with many influences from non-jazz, experimental music, fusion, and rock. Romanian jazz has not been forgotten either: two of the best groups have announced their presence. Because we want to contribute to the promotion of local jazz music, access to the two concerts that will take place in the wonderful ROYAL PARK of Bran Castle will be free!

The group that will open the first night of the festival is CARLOS FISCHER BAND, from distant Bolivia. The compositions presented are full of emotion and musical stories that bring us close to the spirit of South America. The second band of the evening is OMAR SOSA & ERNESTTICO DUO. The two will join forces to support a musical treat, with strong Afro-Cuban influences.

Saturday will begin in the spiritual setting of the Evangelical Church in Rasnov. No one is more appropriate here than MATHIAS EICK QUARTET. Norway sends one of its most versatile trumpeters in whose music we discover the melancholy of the north. Norwegians will also open in the evening, on the stage of Bran Castle. HELGE LIEN TRIO proposes a concert with many influences of Scandinavian culture combined with elements of classical music. They bring compositions full of strength, melancholy and balance.

The second group, also Norwegian, is led by the same MATHIAS EICK, this time in a quintet format. MATHIAS EICK QUINTET will delight us with a series of compositions that combine a wide variety of styles caught in a homogenous bouquet, built as if to satisfy the demands of the most refined and demanding listeners.

The evening will end with a fabulous concert, given by HENRY SPENCER & JUNCTURE from the U.K. Jazz, rock and minimalist elements are combined to create songs of intense energy, with lyrical, evocative moments.

The first Romanian band that will delight the public in the ROYAL PARK will be CORINA SÎRGHI QUARTET. The five promise to bring on stage: “For all those who loved, (…) a little that urges us to love once more, and once again, and all the songs that will make up the repertoire of love, longing and sadness, these few elements that make us feel that we really live, will take you a little further from this world…”

The second Romanian group is STEFAN STOIANOVICI TRIO. They will present us a music specially defined by its organic, modern character, but remaining faithful to the tradition of jazz and Western music in general. The concert will take place on Sunday, in ROYAL PARK.

On Sunday, on the eve of the evening, a group that does not need a presentation will take the stage: DANIELE DI BONAVENTURA TRIO. The distinguished bandoneonist will send us on a musical journey on the shores of the Mediterranean Sea, a journey full of unique and unique musical surprises.

The festival will close with the well-known Swedish-Norwegian band – RYMDEN. The trio, at each appearance, successfully raised the audience to their feet. Possessors of a special dynamic, attentive to every sound detail, brilliantly combine the three instruments: piano, double bass and drums.

Line-up:

August 26th, Bran Castle, h 19:00

 • CARLOS FISCHER BAND (Bolivia)
 • OMAR SOSA & ERNESTTICO DUO (Cuba)

August 27th, Râșnov Evanghelical Church, h12:00

 • MATHIAS EICK TRIO (Norway)

*Royal Park, h 16:00, CORINA SÎRGHI QUARTET

Bran Castle, h 19:00

 • HELGE LIEN TRIO (Norway
 • MATHIAS EICK QUINTET (Norway)
 • HENRY SPENCER & JUNCTURE (UK)

August 28th, *Royal Park, h 16:00

 • ȘTEFAN STOIANOVICI TRIO: POLARITIES

Castelul Bran, h 19:00

 • DANIELE DI BONAVENTURA TRIO (Italy)
 • RYMDEN (Norway, Sweden)*Free access

For the rest of the concerts, the tickets can be purchased online from www.eventim.ro or on the day of the event from the ticket office (main gate Bran Castle), within the available seats.

Sursa: Castelul Bran/ facebook

Share

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Email
Caută