Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti
Alte evenimente / workshop

Cum să comunicăm eficient în viaţa personală şi profesională | Fundația Calea Victoriei @ Online

Cum să comunicăm eficient în viaţa personală şi profesională

Cum să comunicăm eficient în viaţa personală şi profesională | Fundația Calea Victoriei @ Online

 

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de marţi, în intervalul 19:00-21:00.

Număr ateliere: 5

 

Cursul are loc online, live, pe zoom.us. Vă rugăm să ţineţi cont de data şi ora la care au loc întâlnirile, cursurile nu se înregistrează. Cu o zi înainte de data începerii, veţi primi un link cu ajutorul căruia veţi accesa cursul pe Zoom.us.

 

– Elemente de cultură comunicaţională –

Vă invităm la un nou curs online, susţinut de dl. profesor Dumitru Borţun, doctor în Filosofie şi profesor la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti – SNSPA, unde susţine cursuri precum „Analiza discursului public”, „Etică în comunicare”, „Semiotică. Teorii ale limbajului” şi „Responsabilitate socială corporativă”.

 

Cursul prezintă şi analizează elementele esenţiale pe care le presupune comunicarea interpersonală, în grup, în organizaţii precum şi comunicarea în public. Participanţii la curs vor primi informaţii valoroase şi instrumente concrete prin care îşi pot îmbunătăţi metodele şi formele de a comunica cu cei din jur, atât în viaţa privată, cât şi în profesie, în cerc restrâns, dar şi într-un cadru mai amplu, compact sau divers din punct de vedere al publicului căruia i se adresează.

Informaţiile teoretice din cadrul acestui curs vor fi completate de analiza unor cazuri concrete, de exerciţii, dialog între profesor şi cursanţi, identificarea unor soluţii la probleme cotidiene sau din situaţii excepţionale în care se poate derula procesul de comunicare.

 

Temele întâlnirilor de curs sunt:

Şedinţa 1 – Comunicarea, noţiuni introductive:

1.1. Scopurile comunicării

 • Să fim receptaţi, înţeleşi şi acceptaţi;
 • Să provocăm reacţiii (să inducem repezentări, atitudini, comportamente);
 • Comunicare interpersonală şi atitudini; tipologia atitudinilor

1.2. Tipuri de comunicare

 • Comunicare interpersonală, intragrupală, intergrupală şi în masă;
 • Comunicare verbală, nonverbală şi paraverbală;
 • Comunicare informală şi formală, privată şi publică;
 • Comunicare organizaţională.

1.3. Obstacole în calea comunicării şi căi de depăşire a acestora

 • Diferenţele de percepţie
 • Lipsa de interes
 • Dificultăţile de exprimare
 • Emoţiile incontrolabile
 • Personalitatea

1.4. Cunoaştere comună şi cunoaştere ştiinţifică în domeniul comunicării

 • Bunul simţ şi simţul comun; critica simţului comun
 • Specificul cunoaşterii ştiinţifice
 • Abordarea naivă a comunicării: „Şcoala proces”
 • Abordarea ştiinţifică a comunicării: „Şcoala semiotică”

 

Şedinta 2 – Comunicarea interpersonală

2.1. Definirea şi caracterizarea actului interpersonal

2.2. Comunicarea – formă a interacţiunii interpersonale

 • Componentele comunicării interpersonale
 • Factorii de context şi de mediu

2.3. Atitudini şi comunicare individuală

 • Funcţiile atitudinilor
 • Tipologia atitudinilor interindividuale

2.4. Competenţă şi performanţă comunicaţională

 • Elementele performanţei comunicaţionale
 • Principiile interacţiunii verbale; maximele conversaţionale;

 

Şedinta 3 – Comunicarea în grup

3.1. Specificul comunicării în grup

3.1.1. Comunicare şi igienă relaţională în echipe (metoda ESPERE)

 • Relaţia infantilizantă
 • Relaţia sănătoasă
 • Reguli de igienă relaţională

3.1.2. Comunicarea în grup şi acceptarea diferenţelor

3.1.3. Cum să corelezi valorile personale cu valorile grupului

3.2. Comunicarea în grupurile de muncă

 • Aspecte ale comunicării organizaţionale
 • Conceptul „grup de muncă”; relaţiile intergrupale în organizaţii;
 • Strategii de ameliorare a climatului comunicaţional.

3.3. Management şi leadership

 • Diferenţa dintre manager şi lider
 • Competenţele-cheie ale unui lider
 • Lider formal şi lider informal
 • Planificare şi organizare în leadership
 • Comunicarea interpersonală – catalizator în procesul de leadership

3.4. Crearea de echipe eficiente

 • Echipa eficientă
 • Stiluri de conducere a echipelor
 • Stiluri de conducere şi impactul lor asupra motivaţiei echipei

 

Sedinţa 4 – Comunicarea în organizaţii

4.1. Specificul comunicării în organizaţii

 • Comunicare internă şi comunicare externă;
 • Canale de comunicare internă: avantaje şi dezavantaje
 • Structuri organizaţionale şi organigrame;
 • Cultura organizaţiei.

4.2. Gestionarea conflictelor

 • Conflictul ca interacţiune psihologică simetrică
 • Evoluţia conflictului
 • Conflictul organizaţional
 • Evitarea, aplanarea şi rezolvarea conflictului

4.3. Standardizarea comunicării interne

 • Formalizarea comunicării în cadrul serviciilor şi direcţiilor
 • Elaborarea unui mesaj pentru E-mail
 • Şedinţa ca mijloc de comunicare
 • Planul de comunicare reactivă

4.4. Relaţiile cu publicul

 • Tipuri de public şi abordarea lor din perspectiva beneficiarilor
 • Comunicarea diferenţiată cu publicurile organizaţiei
 • Relaţiile cu publicul într-o organizaţie inteligentă

 

Sedinţa 5 – Comunicarea în public

5.1. Discursul public: noţiuni introductive

 • Definiţii: „discursul” şi „analiza discursului”
 • Analiza discursului – domeniu interdisciplinar
 • Noţiuni de lingvistică
 • Enunţul şi enunţarea; textul şi contextul

5.2. Analiza lingvistică a discursului

 • Legile discursului
 • Tipologia discursurilor; genuri de discurs
 • Principalele elemente ale unui discurs
 • Universul interior

5.3. Actorii discursului

 • Subiectivitate şi etos
 • Actorii comunicării discursive
 • Acţiunile discursive
 • Interacţiunea verbală

5.4. Aplicaţii

 • Exemple
 • Exerciţii
 • Recapitulare

 

Lector: Dumitru Borțun

Cost: 500 de lei (total pentru 5 întâlniri)

 

Vrei să fii la curent cu cele mai noi EvenimenteFilme și Festivaluri din România ?

Sursa: Fundația Calea Victoriei

Share

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Email
Caută