Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti 08/03/2023
Artă & Cultură

Muzeul Național Brukenthal lansează concurs pentru un nou logo. Premiu în valoare de 4.500 lei

Zile și Nopti Sibiu De Zile și Nopti Sibiu
Comentarii Muzeul Național Brukenthal lansează concurs pentru un nou logo. Premiu în valoare de 4.500 lei Share Muzeul Național Brukenthal lansează concurs pentru un nou logo. Premiu în valoare de 4.500 lei


Muzeul Național Brukenthal a lansat un concurs pentru realizarea unei noi identități vizuale a instituției. Concursul este destinat artiștilor, graficienilor, firmelor de profil dar și studenților. Conform regulamentului concursului, se dorește un nou logo mai atractiv care se poate să fie modificat în funcție și de muzeele din organigrama instituției. Juriul va decide la începutul lunii aprilie câștigătorul, urmând ca muzeul să încheie un contract în valoare de 4500 lei.

Alexandru Constantin Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal a declarat: ”Împreună cu echipa managerială ne-am propus ca în anul 2023 să investim într-o nouă identitate vizuală a Muzeului Național Brukenthal. Se simte nevoie de o acțiune de rebranding. Această acțiune face parte dintr-o strategie de marketing mai amplă pe care o dorim să o implementăm instituției noastre. În primă fază vom începe cu realizarea unui nou logo. În acest sens, am dorit realizarea unui concurs de proiecte. Ne dorim un logo atractiv și modern care poate să fie apoi modificat sau completat pe specialitățile noastre, Istorie, naturale, restaurare, artă românească, Brukenthal Kids, artă contemporană etc.”

" "

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI NOUA IDENTITATE VIZUALĂ

A MUZEULUI NAȚIONAL BRUKENTHAL

 

 1. DATE GENERALE
 2. Promotorul şi organizatorul concursului
 3. Scopul concursului
 4. Autoritatea contractantă
 5. Tipul concursului
 6. Limba concursului
 7. Juriul concursului
 8. Secretariatul concursului
 9. Comisia tehnică a concursului
 10. Calendarul concursului
 11. Valoarea concursului

 

 1. PARTICIPAREA LA CONCURS
 2. Calitatea de concurent
 3. Condiţii de participare la jurizare

 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Lansarea concursului şi înscrierea la concurs
 2. Documentaţia pusă la dispoziţia concurenţilor
 3. Dreptul concurenţilor de a solicita clarificări
 4. Conţinutul propunerilor grafice
 5. Predarea propunerilor grafice
 6. Primirea şi verificarea propunerilor grafice
 7. Lucrările juriului
 8. Confidenţialitate
 9. Criterii de apreciere
 10. Recomandările juriului
 11. Comunicarea rezultatelor
 12. Contestaţii

 

 1. VALORIFICAREA PROIECTELOR
 2. Proprietatea asupra propunerilor grafice

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. LITIGII

 

VII. MODEL DE REALIZARE ȘI FOLOSIRE

 

 1. DATE GENERALE

1.1. Promotorul şi organizatorul concursului este Muzeul Național Brukenthal, Piața Mare, nr. 4, Sibiu, email secretariat@brukenthalmuseum.ro

1.2. Promotorul desemnează un comisar al concursului, în persoana doamnei Ramona Nica, care va coordona conţinutul documentaţiei de concurs, formularea răspunsurilor la întrebări şi organizarea tuturor compartimentelor care participă la desfăşurarea concursului.

 1. 3. Secretariatul concursului este asigurat de către Organizator, la sediul Muzeului Național Brukenthal, Piața Mare, nr. 4, Sibiu.

2.1. Scopul concursului îl constituie definirea identităţii grafice pentru Muzeul Național Brukenthal ținându-se cont de profilul acestei instituții cât și de muzee și secțiile care fac parte din cadrul Muzeului Național Brukenthal:

 • Artă Europeană
 • Artă românească
 • Muzeul de Istorie Casa Altemberger
 • Muzeul de Istorie a Farmaciei
 • Muzeul de Istorie Naturală
 • Muzeul Cinegetic August von Spiess
 • Muzeul de Artă Contemporană
 • Laboratorul de restaurare
 • Brukenthal Kids
 1. Autoritatea contractantă este Muzeul Național Brukenthal.
 2. Concursul este public, într-o singură fază, deschis pentru designeri și graficieni, profesioniști sau încă studenți, din România.

Participarea este individuală sau în echipă și fără taxă de înscriere.

 1. Limba concursului . Documentaţia de concurs, partea scrisă a propunerilor grafice, inclusiv documentele şi raportul juriului vor fi redactate în limba română.
 2. Juriul concursului

6.1. – Toţi membrii juriului participă efectiv la lucrările acestuia, pe toată perioada deliberării şi evaluării, până la finalizarea raportului.

6.2. – Juriul este suveran. Juriul îşi stabileşte modul şi programul de desfăşurare a lucrărilor.

6.3. – Juriul concursului are următoarele atribuţii:

 1. îşi însuşeşte concluziile procesului-verbal prezentat de Comisia tehnică;
 2. îşi stabileşte de comun acord metodologia de lucru;
 3. evaluează proiectele grafice depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea propunerii grafice câştigătoare indicate în tema de concurs;
 4. stabileşte o ierarhie finală şi un singur câştigător al concursului;

6.4.- Juriul este asistat în deliberări şi evaluare de către directorul economic și juristul instituției, fără să aibă drept de vot.

6.5 – Promotorul va numi un secretariat și o comisie tehnică  pentru întocmirea unui raport privind respectarea condiţiilor impuse de regulamentul şi tema concursului, fără a face aprecieri de valoare.

 1. Secretariatul concursului. Comunicarea dintre concurenţi şi secretariatul concursului se realizează exclusiv în scris, prin intermediul e-mailului: secretariat@brukenthalmuseum.ro

7.1. Secretariatul concursului are următoarele atribuţii:

 1. asigură înscrierea concurenţilor;
 2. înregistrează întrebările scrise ale concurenţilor şi le transmite consultantului profesional şi tehnic al concursului;
 3. transmite online şi pe e-mail răspunsurile la întrebările primite tuturor celor care au formulat întrebări sau celor înscrişi la concurs;
 4. asigură comunicarea şi anunţarea rezultatelor jurizării;
 5. asigură arhivarea tuturor documentelor aferente jurizării şi predarea lor Promotorului.

7.2. Secretariatul de primire şi înregistrare a proiectelor grafice are atribuţii legate de înregistrarea primirii şi gestiunea acestora.

7.3. Secretariatul de jurizare are următoarele atribuţii:

 1. organizează, în vederea jurizării, expunerea propunerilor grafice participante la concurs şi asigură securitatea şi confidenţialitatea spaţiului în care se desfăşoară jurizarea;
 2. răspunde de redactarea raportului final al juriului şi a tuturor materialelor solicitate de juriu în procesul de evaluare a proiectelor grafice înscrise în concurs.
 3. Comisia tehnică a concursului

8.1. Pentru verificarea propunerilor grafice primite şi înregistrate în concurs înaintea jurizării, Organizatorul desemnează o comisie tehnică formată din 3 persoane.

8.2. Comisia tehnică a concursului are următoarele atribuţii:

 1. deschide ambalajele în care au fost predate proiectele şi de pe care au fost eliminate orice date şi înscrisuri privind identitatea autorilor;
 2. atribuie numerele de concurs proiectelor verificate
 3. verifică înaintea jurizării dacă proiectele înscrise în concurs respectă condiţiile stipulate în prezentul regulament;
 4. elimină din jurizare acele proiecte în cazul cărora constată abaterile de la regulamentul Concursului
 5. întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează modul de îndeplinire a cerinţelor formale de prezentare a proiectelor şi a condiţiilor de participare la concurs, pe care are obligaţia de a-l înainta juriului la începerea lucrărilor de jurizare
 6. Calendarul concursului

8 martie 2023, ora 9:00 – anunțarea și lansarea Concursului

8 martie – 7 aprilie 2023, ora 15:00 – înscrierea la Concurs

10 aprilie 2023 – jurizarea Concursului

10 aprilie 2023  ora 15:00 anunțarea rezultatelor concursului pe site-ul oficial al instituției și pe pagina de facebook

 

10.Valoarea concursului

10.1. – Premiul, în valoare brută, este următorul:

– încheierea unui contract de prestări servicii în valoare de 4500 lei, acordat câştigătorului

10.2. – Promotorul se angajează să achite premiul după finalizarea materialelor căștigătoare. Proiectul căștigător poate suferi modificări în urma dialogului dintre Inițiator și castigător.

10.3. – Suma cuvenită se va plăti numai în lei.

 

 1. PARTICIPAREA LA CONCURS

 

 1. Calitatea de concurent

1.1. Concurenţii pot fi arhitecți, designeri și graficieni, profesioniști sau studenți, din România, precum şi persoane juridice (societăţi comerciale specializate în domeniu), participând fie individual sau în asociere. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie lucrarea în concurs.

1.2. Persoanele care fac parte din juriu, comisia tehnică a concursului, secretariat, persoanele ce au participat la elaborarea temei şi regulamentului de concurs şi consultanţii de specialitate, precum şi angajaţii sau asociaţii acestora sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să participe la concurs în calitate de concurent, concurent asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii de la încredinţarea contractului de proiectare.

1.3. Concurentul declarat câştigător nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de aplicare a propunerii grafice, persoane fizice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a proiectelor depuse în concurs, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală.

1.4. Stabilirea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese se completează cu prevederile legale în vigoare.

 1. Condiţii de participare la jurizare. Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie să respecte:
 2. tema concursului;
 3. respectarea termenului de predare;
 4. să propună soluţii pentru logoul Muzeului Național Brukenthal care poate fi modificat și completat în funcție de secțiile și muzeele din organigramă, cu propunerile aferente pe fiecare secție.

 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Lansarea concursului şi înscrierea la concurs

1.1. Data lansării este 1 martie 2023, respectiv cea a publicării pe site-ul www.brukenthalmuseum.ro a documentaţiei de concurs.

1.2. Înscrierea la concurs este liberă şi gratuită până la data şi ora specificate în calendarul concursului, precizate la art. I.9.

1.3. Înscrierea la concurs se face prin completarea datelor solicitate.

 1. Documentaţia pusă la dispoziţia concurenţilor Documentaţia de concurs este pusă la dispoziţia concurenţilor exclusiv în format electronic, putând fi descărcată din site-ul www.brukenthalmuseum.ro şi cuprinde următoarele:
 2. regulamentul concursului;
 3. formularul de participare;
 4. tema concursului;
 5. diferite exemple
 6. Dreptul concurenţilor de a solicita clarificări

3.1. Concurenţii au dreptul de a pune întrebări privind conţinutul documentaţiei de concurs numai în scris, cf. calendarului concursului.

 1. Conţinutul propunerilor grafice

4.1. Un concurent poate depune în concurs una sau mai multe propuneri grafice, fiecare fiind prezentată şi predată separat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

4.2. Obligatoriu, fiecare propunere înscrisă în concurs trebuie să cuprindă soluţii grafice pentru Muzeului Național Brukenthal care poate fi modificat și completat în funcție de secțiile și muzeele din organigramă.

4.3. Fiecare propunere grafică înscrisă în concurs va fi predată într-un unic ambalaj, mapă sau tub, care va cuprinde următoarele:

 1. piesele desenate formate din 3 planşe A2, paginate orizontal, rulate, în cazul predării într-un tub, sau dispuse într-o mapă (se exclud planşele pliate), în care vor fi cuprinse, redactate color, soluţiile grafice solicitate prin tema de concurs, respectându-se condiţiile impuse prin aceasta; planşele vor fi numerotate în colţul din dreapta jos: „nr. planşă/total pagini” (1/2, 2/2 ş.a.m.d.);
 2. un plic secretizat (lipit) din hârtie albă, opac, format A4 conţinând:
 • formularul de participare, completat pe calculator (nu se acceptă formulare completate de mână), tipărit, datat şi semnat;
 1. stick de date sau CD cuprinzând:
 • imaginile planşelor micşorate – format .jpg
 • formularul de participare, în format .doc sau .docx.
 • se poate realiza și un material video de prezentare (nu este obligatoriu)
 1. Predarea propunerilor grafice

5.1. Fiecare propunere grafică va cuprinde piesele desenate,cu planşele dispuse întro mapă sau rulate într-un tub de carton rigid, precum şi plicul A4 introdus în aceeaşi mapă sau, respectiv, tub.

5.2. Propunerea grafică poate fi predată direct sau expediată prin poştă, la secretariatul concursului, la adresa: Muzeul Național Brukenthal, Piața Mare, nr. 4, Sibiu, până la data de 7 aprilie 2023, ora 15:00.

5.3. Pentru o propunere grafică predată direct se va primi în schimb un număr de ordine, care va fi înscris pe tub.

5.4. Pentru propunerile grafice trimise prin poştă concurenţii au datoria să se asigure că data expedierii este înscrisă pe colet şi va ajunge la sediul secretariatului concursului până la data prevăzută în calendarul concursului. Proiectele trimise prin poştă (cu confirmare de primire) vor fi expediate până la aceeaşi dată şi oră cu data limită de predare, conform calendarului concursului.

 1. Primirea şi verificarea proiectelor

6.1. La data şi ora stabilite în calendarul concursului pentru verificarea lucrărilor participante, comisia tehnică va deschide ambalajele conţinând proiectele şi va atribui un număr aleatoriu de două sau trei cifre (număr de concurs), număr ce va fi înscris şi pe ambalaj/tub şi pe piesele proiectului.

6.2. Comisia tehnică va verifica următoarele:

 1. îndeplinirea condiţiilor formale de predare potrivit temei şi regulamentului;
 2. dacă fiecare propunere cuprinde toate piesele cerute prin regulament şi temă, precum şi modul de prezentare al acestora;
 3. respectarea anonimatului.

6.3. Plicurile secretizate ale proiectelor, verificate, vor fi păstrate de preşedintele comisiei tehnice într-un loc inaccesibil publicului, la sediul Organizatorului.

 1. Lucrările comisiei tehnice şi ale juriului
 2. 1. Deschiderea coletelor conţinând proiectele se va face de către secretariatul concursului la data prevăzută în calendar.

7.2. Proiectele vor primi un număr de concurs aleatoriu (format din două sau trei cifre), ce nu va avea legătură cu numărul de înregistrare de la predarea documentaţiei.

7.3. Secretariatul va verifica dacă fiecare proiect cuprinde toate piesele, precum şi plicul, în condiţiile cerute prin regulament.

7.4. Secretariatul va întocmi un proces-verbal, în care se vor menţiona propunerile care respectă condiţiile formale de predare, precum şi cele care nu le respectă.

7.5. În baza procesului-verbal, doar juriul este în măsură a decide asupra menţinerii sau excluderii din concurs a propunerilor grafice care nu se încadrează în condiţiile de concurs.

 1. Confidenţialitate

8.1. Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propria-i lucrare.

8.2. Promotorul, secretariatul, precum şi membrii juriului au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului lucrărilor prezentate în concurs şi asupra deliberărilor.

 1. Criterii de apreciere

9.1. Criteriile de evaluare şi ierarhizare ale lucrărilor sunt:

 1. definirea cu mare claritate a unei noi identităţi grafice, cu elemente unitare, recognoscibile
 2. o puternică personalitate grafică, care să devină proprie Muzeului Național Brukenthal și secțiilor din organigramă;
 3. calitatea grafică de ansamblu şi de detaliu.

9.2. Ponderea acestor criterii în aprecierea soluţiilor şi adăugarea altora noi este de competenţa exclusivă a juriului.

 1. Recomandările juriului .Întrucât scopul final al concursului îl constituie aplicarea soluţiilor grafice declarate câştigătoare, juriul va transmite în scris Promotorului concluziile deliberărilor şi recomandările sale.
 2. Comunicarea rezultatelor. Secretariatul concursului va comunica rezultatele jurizării pe site-ul dedicat, iar publicul va fi informat la o conferință de presă şi prin publicarea rezultatelor în media.

11.1. Promotorul va publica rezultatele pe site-ul oficial cf. calendarului concursului.

11.2. După desemnarea câştigătorului, Promotorul va organiza o expoziţie a proiectelor din concurs (fizic sau online).

11.3. Prin participarea la concurs Autorii sunt de acord  ca identitatea lor să fie făcută publică.

 1. Contestaţii

12.1. Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată şi nu poate constitui subiect de drept.

12.2. Concurenţii pot depune contestaţii în termen de 3 zile de la data anunţării rezultatului concursului, dar numai cu privire la probleme procedurale. Contestaţiile vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile regulamentului.

 

 1. VALORIFICAREA PROIECTELOR
 2. Proprietatea asupra proiectelor Lucrările premiate în urma desfăşurării concursului devin proprietatea Promotorului. Drepturile patrimoniale şi morale asupra lor se supun prevederilor Legii dreptului de autor.
 3. Lucrarea laureată cu premiul I, cu modificările și comletările ulterioare, va fi însuşită de Muzeul Național Brukenthal ca noua identitate vizuală, câștigătorul cedând toate drepturile de autor organizatorului în schimbul sumei menționate în regulament.
 4. Lucrările neselectate rămân în proprietatea organizatorului.
 5. Promotorul în calitate de Autoritate contractantă va încheia contractul pentru manualul de aplicare a propunerilor grafice declarate câştigătoare cu participantul sau echipa care le-a elaborat.
 6. În cazul în care Autoritatea contractantă nu încheie contractul cu echipa câştigătoare din cauza neînţelegerilor privind clauzele contractuale, are dreptul:
 7. să invite, în vederea încheierii contractului, concurenţii clasaţi pe următoarele locuri, în ordine descrescătoare;
 8. să anuleze concursul.
 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 10. Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora şi legislaţia română privind comunicările comerciale, iar Promotorul se angajează să îndeplinească toate condiţiile stabilite de lege, aplicabile prezentului concurs, pentru protecţia drepturilor participanţilor.
 11. Datele personale ale concurenţilor cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului şi vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.
 12. LITIGII

1.În cazul unor potenţiale conflicte apărute între Promotor şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiului pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente din România.

2.Regulamentul concursului este parte integrantă a documentaţiei acestuia şi poate fi descărcat de pe site-ul www.brukenthalmuseum.ro

 1. Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament.

VII. MODEL DE REALIZARE ȘI FOLOSIRE

Galerie imagini

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

NEWSLETTER ZILE ȘI NOPȚI

Abonează-te la newsletter și fii la curent cu cele mai noi evenimente sau știri din Artă & Cultură, Film, Lifestyle, Muzică, Eat & Drink.

Caută