Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti 28/06/2022
Artă & Cultură

Conferința Internațională „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est”

Redacția Online Zile și Nopți De Redacția Online Zile și Nopți
Comentarii Conferința Internațională „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est” Share Conferința Internațională „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est”


RO:

În premieră națională, Muzeul Național al Banatului împreună cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române, Filiala Iași și sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizează un simpozion internațional dedicat culturii sarmaților din Eurasia.

" "

Încă din septembrie 2020, Muzeul Național al Banatului din Timișoara și-a propus organizarea unui simpozion internațional dedicat culturii sarmaților din Eurasia. Însă din cauza pandemiei de SARS-COV2 a tot fost amânat evenimentul pentru anul 2021, fiind însă posibilă organizarea lui abia în vara lui 2022. Noua situație economică devastatoare, precum și izbucnirea războiului din Ucraina, a obligat organizatorii să restrângă subiectul conferinței, la titlul următor: „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est”, în prima jumătate a mileniului I.

La manifestarea științifică se vor întâlni peste 50 de participanți din diverse țări (cum ar fi România, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, SUA, Polonia, Germania) cu interes de cercetare pentru tema evenimentului. Conferința internațională – prima de acest fel din România – își propune să sprijine comunicarea între specialiștii tineri și cei consacrați pentru a discuta despre culturile nomadice și sedentare din Europa Centrală și de Est în prima jumătate a mileniului I d.Hr. (cu accent principal pe sarmați) și de a dezbate științific ultimele descoperiri arheologice și antropologice în domeniu.

Abordările vor fi diferite (prelegeri, prezentări-poster, display de ceramică) și vor permite specialiștilor din diverse țari să facă schimb de cunoștințe și abilități metodologice pe diverse teme (de istorie, arheologie, antropologie, arheozoologie).

Limba de comunicare în cadrul conferinței va fi engleză și discuțiile se vor concentra pe următoarele subiecte:

  1. Ce este un „Sarmat” în zilele noastre? Cimitire și comunități din diferite regiuni ale Europei.
  2. Identități culturale în Barbaricum pe Dunărea Mijlocie și Inferioară (în secolele I – IV d.Hr.): Sarmații și vecinii lor (sciți, daci, germanici etc.).
  3. Materiale atribuite popoarelor sedentare și nomade; produse locale versus importurile romane.
  4. Abordări multidisciplinare noi pentru înțelegerea paleodemografiei, a stării de sănătate, a dietei și a mobilității comunităților sedentare și nomade.

Timișoara a fost aleasă ca loc propice pentru o astfel de întâlnire științifică, datorită poziției sale între Est și Vest, fiind situată într-o zonă în care, în vremuri istorice, se știe că au conviețuit oameni de origine etnică și stil de viață diferit. Muzeul Național al Banatului, gazda principală a evenimentului (care anul acesta împlinește 150 de ani de existență) este o importantă instituție culturală din România, cu o colecție impresionantă de antichități din epoca sarmatică. Toată organizarea conferinței internaționale nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș și parteneriatul pe care îl au muzeele din Timișoara cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Conferința Internațională „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est”

EN:

For the first time in Romania, The National Museum of Banat together with the Institute of Archaeology of the Romanian Academy -Iași and with the support of the Timiș County Council organises an international conference dedicated to the culture of the Sarmatians from Eurasia.

Since September 2020, the National Museum of Banat has planned to organize an international conference dedicated to the culture of the Sarmatians from Eurasia. But due to the SARS-COV2 pandemic, the event was postponed for 2021, but it was possible to organize it only in the summer of 2022.

The new devastating economic situation and the war in Ukraine, forced the organizers to restrict the subject of the conference to the following title: Sarmatians and the “others”: nomadic and sedentary cultures in Central and Eastern Europe in the first half of the first millennium. Over 50 participants from various countries (such as Romania, Serbia, Hungary, Moldova, USA, Poland, Germany) with research interest for the event’s theme will be in Timișoara. The international conference – the first of its kind in Romania – aims to support communication between young and senior specialists to discuss nomadic and sedentary cultures in Central and Eastern Europe in the first half of the first millennium AD. (with a main focus on Sarmatians) and to debate scientifically the last archaeological and anthropological discoveries.

The approaches will be different (lectures, poster presentations, ceramic display) and will allow specialists from various countries to exchange knowledge and methodological skills on various topics (history, archaeology, anthropology, archaeozoology).

The language of communication at the conference will be English and the discussions will focus on the following topics:

  1. What is a “Sarmatian” today? Cemeteries and communities in different parts of Europe.
  2. Cultural identities in Barbaricum on the Middle and Lower Danube (in the 1st – 4th centuries AD): Sarmatians and their neighbors (Scythians, Dacians, Germans, etc.).
  3. Materials attributed to sedentary and nomadic peoples; local products versus Roman imports.
  4. New multidisciplinary approaches to understanding paleodemography, health, diet and mobility of sedentary and nomadic communities.

Timișoara was chosen as a suitable place for this scientific meeting, due to its position between East and West, being located in an area where, in historical times, it is known that people of different ethnic origin and lifestyle coexisted. The National Museum of Banat, the main host of the event (which this year celebrates 150 years of existence) is an important cultural institution in Romania, with an impressive collection of antiquities from the Sarmatian period. All the organization of the international conference would not have been possible without the financial support of the Timiș County Council and the partnership that the museums in Timișoara have with the Faculty of Letters, History and Theology within the West University of Timișoara.

Programme:

29th of June: arrival of the participants

(accommodation at Ibis Hotel Timișoara –from 14:00)

17:30–19:00 Registration of participants.

17:30–19:00 Opening ceremony; opening of the exhibition «Glimpses of the Sarmatian Culture in the Banat Region» (ceramic display).

19:00 Welcome – Reception (at the National Museum of Banat Timișoara /Maria Theresia Bastion; (mnab.ro.)

30th of June: Plenary session: Sarmatia Asiatica

(The Amphitheatre P15 of the Faculty of Literature, History and Theology from West University of Timișoara; 4th Oituz Street) Chair: Mikhail Yu. Treister

10:00–10:30

Valentina Mordvintseva (Munich), Sarmatian archaeological culture and its relation to the Sarmatians.

10:30–11:00

Nicolai Batog (Poznan), Vasile Iarmulschi (Berlin), Octavian Munteanu (Chișinău), Connections with the dead: “commemorative” features in the necropolis of the 2nd-3rd centuries AD from Petrești (Ungheni district, Republic of Moldova).

11:00–11:30

Denis Topal (Chișinău), Tumuli construction between Dniester and Prut:Case of Sarmatians.

11:30-12:00

Coffee Break

Chair: Eszter Istvanovits & Valéria Kulcsar

12:00–12:30

Denis Topal, ValeriuBubulici (Chișinău), Late Sarmatian jade hilt from southern Bessarabia.

12:30–13:00

Liana Oța, Valeriu Sîrbu (Bucharest), A few considerations about the Sarmatian discoveries from Wallachia and Moldavia.

13:00-13:30

Agustí Alemany Vilamajó (Barcelona), From the Sarmatians to the Alans: some source problems.

13:30-15:00

Lunch (MGM Restaurant – Bastion)

Plenary session: Sarmatia Europea

Chair: Cristina Tica

15:00–15:30

Eszter Istvanovits, Valéria Kulcsar, Martin Borsódi (Szeged/Nyíregyhaza), Data on the Sarmatian agriculture of the Great Hungarian Plain.

15:30–16:00

Cristina Tica (Nevada), Bioarchaeological analyses of Sarmatian groups onthe Great Hungarian Plain.

16:00–16:30

Stanko Trifunović (Novi Sad), Necropolis (Detelinara 2) of the Early Roman–Late Roman period near Čurug.

16:30–17:00

Vojislav Đorđević, Jelena Đjorđević (Pančevo), The Horizons of the Roman and Late Roman period settlement „Ciglana” in Dolovo. Towards establishing the chronology of the Roman and Late Roman period in Banat.

17:00-17:30

Coffee Break

Plenary session: The Sarmatians and the Others “In the shadow of Rome”

Chair: Valentina Mordvintseva

17:30–18:00

Mikhail Yu. Treister (Bonn), Bronze strainers of Eggers 160 / Petrovszky X.6 type from the burials of the nomads of Asian Sarmatia.

18:00–18:30

Lavinia Grumeza, Victor Cojocaru (Iași), “In the shadow of Rome”: the Sarmatians in East Carpathian Barbaricum in the epigraphic and archaeological sources

18:30–19:00

Tamas Szebenyi (Szeged), Imitations of Roman imported vessels in the Barbaricum: a case study on red painted Sarmatian pottery.

19:00–19:30

Daniel Spânu (Bucharest), The fibulae from Poiana. The current stage of research and their cultural significance.

19.30

Dinner (MGM Restaurant – Bastion)< and „Barbaric” Beer Tasting

1st of July: Plenary session: The Sarmatians and the Others in Banat and in neighbouring regions

(The Amphitheatre P15 of the Faculty of Literature, History and Theology from West University of Timișoara; 4th Oituz Street)

Chair: Stanko Trifunović & Victor Cojocaru

09:40–10:00

Călin Timoc, Andrei Georgescu, Andrei Bălărie, Cristian Ardelean, Adriana Sărășan, Dan Ciobotaru (Timișoara), Archaeological rescue excavations from Temeswar-Freidorf, Point Hladik, years 2017-2020.

10:00–10:20

Bogdan Alin Craiovan (Timișoara), Insights regarding everyday life and crafts in sarmatian settlements. Sarmatian kilns and household ovens discovered in Banat, Romania.

10:20–10:40

Dorel Micle, Octavian Rogozea, Andrei Stavilă (Timișoara), Sarmatian riverside settlements. Two case studies from the Romanian Banat: Valea Apa Mare (from the high plain of Vinga) and Valea Begului (from the high plain of Gătaia).

10:40-11:00

Coffee Break

11:00–11:20

Nicoleta Demian (Timișoara) Late Roman Monetary Finds in the Plain Region of Banat.

11:20–11:40

Robert Gindele (Satu Mare), Vitalie Bârcă (Cluj-Napoca), The Free Dacian settlement of Arad (Site B_06).

11:40–12:00

Horea Pop, Horațiu Cociș (Zalău), The Dacian antler workshop from Pericei, Sălaj County, Romania (2nd-3rd century AD).

12:30–13:30

Poster session:(at the National Museum of Banat Timișoara / Maria Theresia Bastion)

(1) Robert Gindele (Satu Mare), Sarmatian discoveries from archaeological research

occasioned by the building of the road (national infrastructure) around Timișoara.

(2) Adrian Ursuțiu (Cluj-Napoca), Lavinia Grumeza (Iași), Sarmatian sites

discovered in rescue excavations in 2022 in western Romania (Biharea-Borș

region).

(3) Sorin Bulzan (Oradea), Roman period settlements from Oradea area.

(4) Lavinia Maria Brândușan (Satu Mare), Archaeological discoveries of the 2nd-4th century of bypass road of the Satu Mare.

(5) Simona Regep (Timișoara), Three enamelled brooches from the Sarmatian environment on the Aranca river (northwest of Timiș County).

(6) Călin Timoc (Timișoara), About some wells from the Sarmatian settlement from Timișoara-Freidorf.

(7) Ștefana Cristea (Timișoara), A glass cup from the inventory of a Sarmatian tomb from Timișoara-Freidorf.

(8) Laurențiu Nistorescu (Timișoara), Observations on the heterogeneity of the Sarmatic ensemble.

(9) Stanko Trifunović (Novi Sad), Archeological culture of Limigantes in the Pannonian Barbaricum.

(10) Trajan Kacina (Vršac), Sarmatian settlements and monetary circulation in the vicinity of Vršac (Serbia).

(11) Oszkar Schütz, Zoltan Maróti, Endre Neparaczki, Bence Kovacs, Kitti Maar,Gergely Varga, Balazs Tihanyi, Alexandra Gînguță, Tibor Török (Szeged), Preliminary genetic results concerning Sarmatians from the Carpathian Basin.

(12) Torok-Oance Rodica, Popa Ștefan, Rădac Ionela (Timișoara), Case of Artificial Cranial Deformation in a Gepid from Timisoara-Freidorf (Romania).

(13) Andrea Vaday, ÉvaSzakos (Budapest), Notes on the so-called Sarmatian buckles and belt ends.

(14) Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici (Chișinău), Angela Simalscik (Iași), Cremations in Mana type bronze situlae of 2nd–1st centuries BC to the East of Carpathians.

(15) Raoul Șeptilici (Timișoara), A Sarmatian Medalion from the left bank of the Danube.

13:30–15:00

Lunch (MGM Restaurant – Bastion)

15:00–17:00

Visiting the city of Timișoara & Local Museums

17:00–19:00

Visiting the Banat Village Museum Timișoara (with a Rustic Dinner

and presentation of the conference conclusions).

2nd of July: departure of participants

Galerie imagini

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

NEWSLETTER ZILE ȘI NOPȚI

Abonează-te la newsletter și fii la curent cu cele mai noi evenimente sau știri din Artă & Cultură, Film, Lifestyle, Muzică, Eat & Drink.

Caută