Meniu Zile și Nopți
Articole Zile si Nopti Zile si Nopti 12/05/2015
Arhiva Zile si Nopti

Ce sunt Colinele Transilvaniei?

Zile si Nopti De Zile si Nopti
Comentarii Ce sunt Colinele Transilvaniei? Share Ce sunt Colinele Transilvaniei?


Podișul Hârtibaciului, sit desemnat în anul 2007 pentru specii protejate de păsări; aici cuibărește cea mai însemnată populație de acvilă țipătoare mică și de viespar din România. Efectivele de huhurez mare, caprimulg, ciocănitoare de stejar, ciocârlie de pădure și sfrâncioc roșiatic sunt și ele cele mai mari comparativ cu celelalte situri din țară, iar populația de cristel de câmp este semnificativă pe plan global. Este de asemenea printre primele zece situri din țară pentru ghionoaia sură.

Sighișoara-Târnava Mare, sit desemnat în anul 2008 pentru habitatele de pajiște, lacuri, tufărișuri și zăvoaie, păduri de diferite tipuri (toate habitate de interes european) și pentru numeroase specii protejate de floră și faună dependente de ele. Aria este de importanță internațională, datorită pajiștilor de mare întindere, probabil ultimele din Europa, care sunt perfect funcționale din punct de vedere ecologic. Managementul tradițional al acestora a stabi- lit un echilibru între activitățile umane și natură, rămas aproape neschimbat din Evul Mediu.

Pădurea de stejar și gorun de la Dosul fânaţului, sit desemnat în anul 2008 pentru prezența unui habitat de interes european – vegetație de silvostepă eurosiberiană cu gorun; stejarul și gorunul domină vegetația din această pădure și provin din sămânță, iar regenerarea se realizează natural. Există aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 70cm diametru și înălțimi de până la 27-29m).

Pădurea de stejar și gorun de pe Dealul purcăretul, sit desemnat în anul 2008 pentru prezența unui habitat de interes european – vegetație de silvostepă eurosiberiană cu gorun; pădurea are o structură naturală bine păstrată, cu stejarul și gorunul ca specii dominante, provenite din sămânță, care se regenerează natural. Există aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 60-70cm diametru și înălțimi de până la 23-25m).

Oltul Mijlocu – Cibin – Hârtibaciu, sit desemnat în anul 2008 pentru specii protejate de pești, pentru existența a două tipuri de habitate de interes european (tufărișuri și păduri de fag), pentru mamifere (vidra și castorul) și specii protejate de amfibieni și reptile.

Hârtibaciu de sud – vest și Hârtibaciu de sud – est, situri de importanță majoră propuse pentru carnivorele mari rezidente aici: lupul și ursul. Siturile reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică continentală. Aici se găsesc păduri de fag, păduri dacice de stejar și carpen și păduri de stejar și gorun (toate habitate de interes european). Pe lângă carnivorele mari, siturile adăpostesc și alte specii importante: vidra, castorul, lilieci, specii protejate de amfibieni și reptile și sunt printre puținele situri desemnate pentru țestoasa de apă europeană.

Imagini / Credit foto: 
Traseu – Daia – Vulcan – Angofa – Sighișoara © Catalin Georgescu
 

Galerie imagini

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Esențiale

NEWSLETTER ZILE ȘI NOPȚI

Abonează-te la newsletter și fii la curent cu cele mai noi evenimente sau știri din Artă & Cultură, Film, Lifestyle, Muzică, Eat & Drink.